Erzurumlu Türkü Sanatçıları

Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği Topluluğu 1960 lı yıllarda “TRT Erzurum Radyosu” İstasyon caddesindeki şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğünün bulunduğu binanın iki küçük odasında yayın yapmaktaydı. Türk Halk Müziği Korosu tümü ile stüdyoya sığmadığından,topluluk elemanları münavebele ile yayına alınır ve kendilerine kaşe ücreti ödenirdi. TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği topluluğunun ilk teşekkülü 1962 yıllarına dayanmaktadır. O tarihlerde Halk Oyunları ve Halk Türküleri Turizm Derneğinin Halk Müziği korosu Radyoda haftada bir yaptığı “Doğudan Sesler” isimli toplu müzik programında görevli ses ve saz sanatçılarının büyük bir kısmı Radyo THM korosunun kuruluşunda da görev almışlardır. Koronun şefliğini Hulusi Seven yapıyordu. Sonradan bir süre Seyfettin Sığmaz da koro şefliği yapmıştır.1966 yılında Halk Eğitim Merkezi’nde de Raci Alkır’ın ve Sonradan Fikret Tosuner’in yönettiği koro ile demek korosu o zamanki TRT Erzurum Radyosu Müdürü Ergun Aymergen tarafından birleştirilmiş birlikte radyo emisyonlarına katılmaları sağlamıştır.1967 1968 yılları arasında kaşeli olarak çalıştırılan sanatçılardan oluşan koro, sistemli bir çalışmaya ve periyodik yayınlarına asıl 1968 yılından soma başlamıştır. Açılan sınav sonucunda başarılı olan topluluk elemanlarından oluşan koro 1968-1970 yılları arasında Ankara Radyosundan gelen Mustafa Geceyatmaz ve bilahare Ali Can tarafından yönetilmiş ayını koroya nota-nazariyat ve repertuar çalışması yaptırılmıştır.

“1961-1970 Yılları arasında THM Topluğunda görev yapan elemanlar şunlardır,-

Raci Alkır, Mükerrem Kemertaş, Lütfi Ortakale, Gündüz Gözümoğlu, Fuat Durular, Mehmet Çalmaşır , Remzi Dane, Zeki Süzergil, Ekrem Çakılllı,Metin Solmaz, Rahmi Daharlı Tülay Çer -Sebahat Avşar-Nazire Sezer, Necla Çelenk, Gülümser Gözüm, Ferit Kuş|lu, Muharrem Akkuş, Metin Solmaz, Mete Çelenk, İhsan Eğilmez, Turan Seder, Betil Dövenler, Avni Bitlisli, Süheyla Bingöl, İhsan Eğilmez, Yaşar Köknar, Nurettettin Şamasör, Selamı Dericioğlu, , Nizamettin Zirek, Muvahit Sallabaş, Nevin Sezer, Samet Dalmış, Ayla Bayraktar, Sıtkı Aydın, Dursun Üvez, Fikret Tosuner, Talat Sancı, Lütfü Uğurlu,

1971 yılında ise Talip Özkan ve Kemal Karasüleymanoğlu’ nun yönetiminde çalışmaların sürdüren topluluk, 1971 yılının son aylarında gerçek hüviyetini kazanmış yeniden yapılan denetleme Sinavı sonucunda topluluk elemanları kadrolu olarak sözleşme ile çalıştırılmaya başlanmıştır.

1971 yılında sınavı kazanıp sözleşmeli olarak göreve başlayanlar,-

Ses Sanatçıları:
Saz Sanatçılan:

Mükerrem Kemertaş
Muammer Özkavcı
Bağlama

Gündüz Gözümoglu
Fuat Lehimler
Bağlama

Mluharrem Akkuş
Metin Gülebenzer
Bağlama

|Raci Alkur
Cengiz Çelenk
Divan

Mehmet Çalmaşır
İlhamı Kamber
Divan

Zeki Süzcrgil
Cahit Uzun
Bağlama

Lütfi Ortakalc
Turan Modoglu
Bağlama

Ekrem Çakıllı
Ayhan Serath
Bağlama

Fuat Durular
Suat Işıklı
Klarnet-Mey

Metin Solmaz
Muzaffer Yöndem
Kaval-Mey

Remzi Dane

Aynı yıl Ateş Köyoglu da koronun nazariyat-nota ve repertuar Çalışmalarina büyük katkıda bulunmuştun Mey sanatçısı Suat Işıklı sınav Sonucunda topluluk şefliğine gettrilmiştir.1982 yılına kadar topluluk çalışmalarını ve emisyon kayıtlannı yöneten Suat Işıklı’nın emekli olmasından sonra topluluğu 1982 yılından sonra Fuat Lehimler yönetmeğe başlamış,daha sonraki yıllarda artan eleman sayısı ile Toplu ve solo emisyon kayıtlarının artması dolayısıyla Saz Sanatçısı Muammer Ö/kavcı, Cengiz çelenk ile ses sanatçıları Gündüz Çözümoğlu ve Mehmet Çalmaşır da değişik türde kurulan toplulukları yönetmişlerdin

1992 yılında kurulan Gençlik korosu Temel Eğitim Çalışmalarına Kenan Tuna, Raci Alcan ve Kubilay Dökmetaş nezaretinde başlamış, 1995 yılından sonra ise Raci Alcan yönetiminde emisyon kaydına ve Bayram Şengül nezaretinde toplu icra ve saz eğitimi çalışmalanna başarılı bir şekilde devam etmektedir. Radyo Gençlik korosu için ilk çalışmaları Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneğî’nde kurmuş olduğu çocuk korosu ile başlatan genç yaşta vefat eden merhum Ragıp Topçu ile merhum mey sanatçısı Selamı Kelkit’in hizmet ve gayretleri her zaman takdirle anılmaktadır,

1973-1985 yılları arasındaki çeşitli tarihlerde Osman Mavioğlu, Cahit Uzun, Raci Alkır ve Suat Işıklı’nın emekli olması, Ekrem Çakıllı, Mete Çelenk, İlhami Kamber’în İzmir Radyosu’na, Mükerrem Kemertaş, Fuat Durular, Muharrem Akkuş ve Muzaffer Yöndem’in İstanbul Radyosu’na atanmasından, Turan Modoğlu ve Metin Solmaz’m îstifaen ayrılmasından sonra, bir müddet Erzurum’da faaliyet gösteren Halk Oyunları ve Halk Türküleri Demeği ile Halk Eğitim Merkezi’ndeki amatör THM topluluklarından istisna akti ile çalıştırılmak üzere eleman ihtiyacı giderilmeye çalışılmış ise de yeterli müzik kalitesi verimi alınamadığından, 1982-1984 ve 1986 yıllarında topluluğa eleman temini için genel duyurulu sınav açılmıştır.

1982-1986 yılları arasında açılan sınavlar sonucunda THM topluluğuna katılan :

Ses Sanatçıları Saz Sanatçıları

Aysun Gültekin Raci Alcan Bağlama

Gültcn Budak Okyay Köseği! Bağlama

Sevim Salar Nurullah Akçayır Bağlama

Scngül Akayran Bayram Şengül Mey-Kaval

Firdevs Yıldırım Ergin Değirmenci Bağlama

Sema Kaya Hüseyin Ceylan Bağlama

Hediye Kara bağ Abdurrahman Lehimler Bas Divan

Meryem Irlaş Ahmet Yakar Kabak Kemane

,Güler Şâtiroğlu Ali Turgut Tar

Gülhan Aksoy Nezihe Hoşçan Yıldız Demirkol(Savaş) Qülseren Erdağ Ragıp Topçu Yavuz Değirmenci Bülent Aslan Kubilay Dökmetaş Zülküf Attan Salih Turhan Günay Şimşek Faruk Demir Mehmet Aldaşoğlu Bahattin Karakoç Nihat Erdağ Esat Kabaklı

Emekli Olanlar:

Cahit Uzun,!

Merhum Olanlar:

Ragıp Topçu , Selami Kelkit, Fahri Koçoğlu ve Osman Mavioğlu. Kültür Bakanlığı Devlet THM Korosuna Naklen Geçenler:

Salih Turhan ,Günay Şimşek ve Firdevs Yıldırım.

Fahri Koçoğlu Ritim

Arslan Akyol Kabak Kemane

Mehmet Maksutoğlu Kemence

Bayram Salman Kabak Kemane

Selami Kelkil Mey-Kaval

Hayri Damar Bağlama

Gani Koçoğlu Mey-Kaval-Zurn